AgroFerda
Nemáte účet? Registrujte se / Zapomenuté heslo

BROS - háček proti molům 1ks/levandule

Výrobce: zc
Záruka: 24 měs.
Katalogové číslo: 5553
37 Kč
vč. DPH
Dostupnost: skladem

Charakteristika přípravku

Hlavní účinnou složkou BROS háčku proti molům je syntetický pyrethroid známý jako Empenthrin neboli Vaporthrin. Pyrethroidy působí na nervovou soustavu hmyzích škůdců, čímž způsobují jejich smrt. Empenthrin je účinný zvláště na létající hmyz, moly a další hmyz poškozující textil. Háček proti molům je obohacen o aroma levandule, které příjemně provoní váš šatník a zároveň bude moly odpuzovat.

Návod k použití

Odstraňte obal a háček umístěte do skříně, šatníku či zásuvky. Přípravek ochrání proti molům prostor objemu do 1  po dobu 6 měsíců.

Skladování přípravku

Háček proti molům s vůni levandule skladujte mimo potraviny a mimo dosah dětí.

Složení

Empenthrin: 5%

První pomoc při zasažení

V případě, že dojde ke styku s kůží, zasažená místa omyjte mýdlovou vodou. Dojde-li k zasažení očí, důkladně je vypláchněte vodou. Lékařskou pomoc vyhledejte v případě pozření či ve chvíli, kdy se objeví jakékoli další potíže.

Balení

Obsahuje 1 háček proti molům

Upozornění související s bezpečností

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci s háčkem proti molům BROS chraňte svou pokožku, oči i oděv ochrannými pomůckami. Zabraňte vsáknutí přípravku do půdy a proniknuní do kanalizace ipovrchových/podzemních vod. Dostane-li se malé množství látky do půdy, kontaminovanou část odeberte. Velké množství látky seberte pomocí vhodného vybavení a neutralizujte jej. Rozlitou tekutinu zasypejte pískem, pilinami či jiným sorbentem a následně opláchněte zem vodou.

100px-GHS-pictogram-pollu.svg

VAROVÁNÍ

Údaje o nebezpečnosti:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

2