AgroFerda
Nemáte účet? Registrujte se / Zapomenuté heslo

Mospilan 20SP 2x1.2g

Výrobce: zc
Záruka: 24 měs.
Katalogové číslo: 6262
38 Kč
vč. DPH
Dostupnost: skladem

Mospilan® 20 SP je systémový účinný insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku určený k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, zejména mandelinky bramborové v bramborách, mšic včetně vlnatky krvavé, obaleče jablečného v jádrovinách, mšic na zelenině, mšic a molic v okrasných rostlinách a savých a žravých škůdců v peckovinách.

Charakteristika:

Systémový insekticid

Účinná látka:
acetamiprid 200 g/kg (20 %)
tj. (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl] - N2 - kyano - N1 - methylacetamidin

Působení přípravku:
Acetamiprid je systémově vysoce účinný insekticid působící jako neurotoxikant, tzn. blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. Acetamiprid působí systémově a translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách, má rychlé počáteční působení v porostu a dlouhodobý reziduální vyrovnaný účinek proti všem vývojovým stadiím škůdců.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplníme na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po přípravě.

Dávkování:
> brambor (mandelinka bramborová) 0,6 g / 4 - 6 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (aplikace postřikem nebo rosením od začátku výskytu larvální stadium L1 - L3; max. 1x za vegetační sezónu)
jabloň (obaleč jablečný) 1,8 g / 7,2 l vody / 100 m 2 / OL 14 dní (aplikace postřikem nebo rosením podle signalizace; max. 1x za vegetační sezónu)
> jádroviny (mšice, vlnatka krvavá) 2,5 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (aplikace postřikem nebo rosením od začátku výskytu; max. 1x za vegetační sezónu)
> okrasné rostliny (molice skleníková, mšice, včetně mšice bavlníkové) 4 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace postřikem nebo rosením od počátku výskytu; max. 1x za vegetační sezónu)
> okurka pouze ve skleníku (mšice) 2 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace postřikem nebo rosením od počátku výskytu; max. 2x za vegetační sezónu)
> rajče pouze ve skleníku (mšice) 2 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace postřikem nebo rosením od počátku výskytu; max. 2x za vegetační sezónu)
paprika pouze ve skleníku (mšice) 2 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (aplikace postřikem nebo rosením od počátku výskytu; max. 2x za vegetační sezónu)

Rozšířené použití přípravku povoleného dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb.

Dávkování:
mák (bejlomorka maková) 1,5 g / 3 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením podle signalizace od 55 BBCH do 61 BBCH; max. 1x za vegetační sezónu)
> peckoviny (štítenka zhoubná) 2,5 g / 3 -10 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením podle signalizace, v době hromadného rozlézání nymf; max. 1x za vegetační sezónu)
> třešeň, višeň (zobonosky) 2,5 g / 3 - 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (aplikace postřikem nebo rosením podle signalizace, nejpozději na počátku růstu plůdků; max. 1x za vegetační sezónu)
> třešeň, višeň (květopas peckový) 2,5 g / 3 - 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (aplikace postřikem nebo rosením podle signalizace; max. 1x za vegetační sezónu)
> třešeň, višeň (vrtule třešňová) 2,5 g / 3 - 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (aplikace postřikem nebo rosením podle signalizace; max. 1x za vegetační sezónu)
> slivoň (zobonosky) 2,5 g / 3 - 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (aplikace postřikem nebo rosením podle signalizace, nejpozději na počátku růstu plůdků; max. 1x za vegetační sezónu)

Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
celoročně

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů a necílových rostlin.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Přípravek je nebezpečný pro necílové členovce čeledi Phytoseiidae (dravý roztoč Typhlodromus pyri), Aphidiidae (parazitická vosička Aphidius rhopalosiphi) a Coccinellidae (Slunéčko sedmitečné [Coccinella septempunctata]).

2